Talagent vindt de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en van de bezoekers van de website belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Talagent houdt zich aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Talagent, gevestigd te Apeldoorn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Talagent verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag?

Talagent verleent diensten op het gebied van (loopbaan)coaching. De vanuit Talagent werkzame loopbaancoach is aangesloten bij de beroepsvereniging voor loopbaancoaches Noloc en werkt op basis van de Noloc gedragscode. Hierin zijn zaken als integriteit, vertrouwelijkheid en professionaliteit in de houding en het gedrag van de coach geëxpliciteerd. Onverhoopte klachten op dit terrein kunnen door een cliënt aanhangig worden gemaakt door middel van de specifieke klachtenreglement van de Noloc.

Talagent verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Talagent neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

Talagent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle inhoudelijke gegevens van klanten worden na uiterlijk 5 jaar gewist. Gegevens qua data en duur van gesprekken worden na uiterlijk 10 jaar gewist. Voor persoonsgegevens als NAW en contactgegevens geldt geen maximale bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Talagent deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij dit is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen van persoonsgegevens

Talagent heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Inzage en correctie

De coach houdt een dossier bij, dat onder meer kan bestaan uit persoonlijke aantekeningen van de loopbaancoach, inbreng van de cliënt en correspondentie tussen loopbaancoach en cliënt. Dit is nodig voor een goede uitvoering van het traject. De cliënt heeft geen recht de persoonlijke aantekeningen van de loopbaancoach in te zien, te doen verwijderen of over te dragen aan derden.

Gebruik van cookies

De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bezoek website

Op de website Talagent.eu worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics. De website is zo ingesteld dat de IP-adresgegevens door Google geanonimiseerd worden.

Talagent heeft Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De gegevens over het bezoek aan de website worden na 14 maanden verwijderd.

Talagent heeft haar website beveiligd met een SSL-verbinding. Als u contact opneemt met Talagent, worden uw gegevens via deze beveiligde verbinding verstuurd. De inhoud van een bericht, via de website verstuurd, kan echter niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact op.